dư địa phát triển

Du lịch Kiên Giang còn nhiều dư địa phát triển

Du lịch Kiên Giang còn nhiều dư địa phát triển   (10/03/2020)

Kiên Giang có nhiều tài nguyên du lịch như biển đảo Phú Quốc, Hà Tiên, rừng U Minh Thượng... Du lịch biển đảo Kiên Giang ngày càng hấp dẫn du…
TIN NỔI BẬT