du lịch Đắk Lắk

Doanh thu du lịch Đắk Lắk đạt hơn 1.000 tỷ đồng trong năm 2019

Doanh thu du lịch Đắk Lắk đạt hơn 1.000 tỷ đồng trong năm 2019  (10/01/2020)

Năm 2019, doanh thu du lịch Đắk Lắk ước đạt 1.050 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch và tăng 37,98% so với năm 2018. 
TIN NỔI BẬT