kho báu rừng xanh

Quảng Trị: Nỗ lực gìn giữ ''kho báu rừng xanh'' đảo Cồn Cỏ

Quảng Trị: Nỗ lực gìn giữ ''kho báu rừng xanh'' đảo Cồn Cỏ  (04/06/2021)

Cồn Cỏ là một đảo nhỏ ở Biển Đông thuộc tỉnh Quảng Trị, là một trong những điểm mốc quan trọng để phân định ranh giới trên biển, khẳng định…
TIN NỔI BẬT