lễ Pang Phoóng, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia,

Công bố, trao Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ Pang Phoóng của dân tộc Kháng

Công bố, trao Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ Pang Phoóng của dân tộc Kháng  (28/04/2021)

Ngày 28/4, tại UBND xã Rạng Đông, UBND huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố và trao Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể…
TIN NỔI BẬT