miễn dịch cộng đồng

Hàn Quốc đặt mục tiêu phát triển kinh tế và du lịch sau miễn dịch cộng đồng

Hàn Quốc đặt mục tiêu phát triển kinh tế và du lịch sau miễn dịch cộng đồng  (01/07/2021)

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch thúc đẩy tiêu dùng và kích thích hồi phục kinh tế hậu Covid-19.
TIN NỔI BẬT