ngành nghề nông thôn

Gia Lai phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Gia Lai phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045  (28/12/2023)

Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đạt tốc độ tăng trưởng của nhóm ngành nghề nông thôn khoảng 6%/năm; thu nhập bình quân lao động…
Đồng Tháp: Phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn gắn với bảo vệ môi trường

Đồng Tháp: Phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn gắn với bảo vệ môi trường  (16/07/2021)

Ngày 13/7/2021, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành công văn số 543/UBND-KT về triển khai thực hiện một số nội dung phát triển ngành nghề nông thôn.
TIN NỔI BẬT