nghề đan chài

Nghề đan chài của người Thái ở Bản Ngoang

Nghề đan chài của người Thái ở Bản Ngoang  (06/01/2021)

Người Thái có câu hát: “Mẹ ngồi đầu sàn kéo sợi, xe tơ/Bố ngồi bên cửa sổ, đan chài”. Thế nên, người đàn ông đan chài đã là hình ảnh…
TIN NỔI BẬT