nghề du lịch

Kỹ năng nghề du lịch - chứng nhận cần thiết để hành nghề du lịch

Kỹ năng nghề du lịch - chứng nhận cần thiết để hành nghề du lịch  (08/04/2021)

Năm 2020, lần đầu tiên, Thủ tướng Quyết định lấy ngày 4/10 hằng năm là ngày “Kỹ năng lao động Việt Nam”. Như vậy, sau hơn 60 năm có hoạt…
Cần nâng cao chất lượng nghề du lịch để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành trong bối cảnh mới

Cần nâng cao chất lượng nghề du lịch để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành trong bối cảnh mới  (07/10/2020)

(TITC) – Ngày 6/10/2020, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (Tổng cục Du lịch) phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tổ chức hội thảo “Đánh…
TIN NỔI BẬT