người Lô Lô

Tiếng trống đồng - cầu nối giữa con người và thần linh của người Lô Lô

Tiếng trống đồng - cầu nối giữa con người và thần linh của người Lô Lô  (12/05/2020)

Người Lô Lô ở Cao Bằng đã sử dụng tiếng trống đồng làm ngôn ngữ “đối thoại” với thần linh và tổ tiên. Đặc biệt, trong nghi lễ tang ma,…
Những nghi lễ dựng nhà mới của người Lô Lô ở Cao Bằng

Những nghi lễ dựng nhà mới của người Lô Lô ở Cao Bằng  (03/03/2020)

Do đặc điểm địa hình cư trú, phong tục, tập quán nên nhà sàn của người Lô Lô luôn dựa lưng vào thế đất núi cao. Việc xây, cất nhà…
TIN NỔI BẬT