nước ngoài

Khách du lịch Trung Quốc đứng đầu thế giới về chi tiêu cho đi du lịch nước ngoài

Khách du lịch Trung Quốc đứng đầu thế giới về chi tiêu cho đi du lịch nước ngoài  (06/01/2020)

(TITC) – Khách du lịch Trung Quốc chi tiêu cho đi du lịch nước ngoài cao nhất thế giới và có mức chi tiêu bình quân chuyến đi thuộc top…
TIN NỔI BẬT