phát triển du lịch lịch sử

Thái Nguyên tạo điểm nhấn phát triển du lịch lịch sử

Thái Nguyên tạo điểm nhấn phát triển du lịch lịch sử  (20/09/2021)

Đại Từ (Thái Nguyên) được biết đến là địa phương giàu truyền thống cách mạng. Trên địa bàn huyện có hệ thống di tích lịch sử phong phú, đa dạng,…
TIN NỔI BẬT