phát triển nông thôn

Du lịch thúc đẩy phát triển nông thôn: Cơ hội và thách thức

Du lịch thúc đẩy phát triển nông thôn: Cơ hội và thách thức  (15/10/2020)

Du lịch và phát triển nông thôn có liên quan hơn bao giờ hết khi ngành du lịch toàn cầu đối mặt với đại dịch COVID-19. Du lịch ở các…
Bình Định: Du lịch và phát triển nông thôn

Bình Định: Du lịch và phát triển nông thôn  (24/09/2020)

Ngày Du lịch thế giới (27/9) năm nay có chủ đề “Du lịch và phát triển nông thôn” nhằm nhấn mạnh vai trò của du lịch tạo nên những chuyển…
TIN NỔI BẬT