phát triển sản phẩm du lịch mới

Bình Định chú trọng phát triển sản phẩm du lịch mới

Bình Định chú trọng phát triển sản phẩm du lịch mới  (05/07/2021)

Thực hiện chương trình hành động “Phát triển du lịch Bình Ðịnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2020 - 2025” của Tỉnh ủy thực hiện Nghị…
TIN NỔI BẬT