sông Tiền

Bến Tre: Đề án phát triển du lịch đang được triển khai mạnh mẽ

Bến Tre: Đề án phát triển du lịch đang được triển khai mạnh mẽ  (08/07/2022)

Với định hướng phát triển du lịch sớm trở thành ngành kinh tế quan trọng vào năm 2025 và là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030,…
Đón Tết sớm ở cù lao

Đón Tết sớm ở cù lao  (27/01/2022)

Bên dòng sông Cổ Chiên, càng gần Tết, các nhà vườn đều “chạy nước rút” thu hoạch cây trái cho vụ mùa lớn trong năm. Tận hưởng sắc xuân giữa…
TIN NỔI BẬT