sức khỏe

Chiến lược hút khách lưu trú sau đại dịch Covid-19

Chiến lược hút khách lưu trú sau đại dịch Covid-19  (09/07/2021)

Đại dịch Covid-19 đã tác động đến mối quan tâm của du khách, khi sức khỏe, sự an toàn và tính linh hoạt ngày càng được chú trọng. Các cơ…
Đặc sắc Lễ cúng mừng sức khỏe của người Ê-đê

Đặc sắc Lễ cúng mừng sức khỏe của người Ê-đê  (15/07/2019)

Cúng mừng sức khỏe là một nghi lễ quan trọng trong đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê-đê. Đây là nghi lễ thể hiện sự tôn kính,…
TIN NỔI BẬT