thị trường khách nội địa

Du Lịch Đà Nẵng: Ưu tiên khôi phục thị trường khách nội địa trong 6 tháng cuối năm 2020

Du Lịch Đà Nẵng: Ưu tiên khôi phục thị trường khách nội địa trong 6 tháng cuối năm 2020  (20/05/2020)

Mới đây, Sở D Lịch Đà Nẵng đã buổi làm việc với cơ quan truyền thông, Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du Lịch Đà Nẵng đã trả…
TIN NỔI BẬT