thời kỳ hội nhập

Bắc Ninh: Phát huy di sản Nho học thời kỳ hội nhập

Bắc Ninh: Phát huy di sản Nho học thời kỳ hội nhập  (22/09/2021)

Bắc Ninh là “cái nôi” của Nho học khoa bảng, nơi Sĩ Nhiếp mở trường dạy chữ Nho đầu tiên. Với nhiều thế kỷ gắn bó cùng người Việt Nam,…
TIN NỔI BẬT