thủ tục hành chính

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch  (24/07/2023)

(TITC) – Ngày 21/7/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1975/QĐ-BVHTTDL về việc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi,…
Bộ VHTTDL công bố thủ tục hành chính hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Bộ VHTTDL công bố thủ tục hành chính hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại…  (04/08/2021)

(TITC) - Ngày 02/8/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính hỗ trợ hướng…
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện thủ tục hành chính trên môi…  (24/07/2020)

(TITC) – Ngày 16/7/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 2032/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020…
TIN NỔI BẬT