thủ tục hành chính

Bộ VHTTDL công bố thủ tục hành chính hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Bộ VHTTDL công bố thủ tục hành chính hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19  (04/08/2021)

(TITC) - Ngày 02/8/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính hỗ trợ hướng…
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện thủ tục hành chính trên môi…  (24/07/2020)

(TITC) – Ngày 16/7/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 2032/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020…
TIN NỔI BẬT