Tín hiệu vui

Tín hiệu vui của du lịch Kiên Giang

Tín hiệu vui của du lịch Kiên Giang  (01/12/2023)

Các hoạt động du lịch trên địa bàn Kiên Giang đã dần hồi phục với nhiều tín hiệu tích cực. Chỉ tiêu về lượng khách, doanh thu đã vượt kế…
Tín hiệu vui của du lịch Cù Lao Chàm (Quảng Nam)

Tín hiệu vui của du lịch Cù Lao Chàm (Quảng Nam)  (08/06/2020)

Tín hiệu đáng mừng phục hồi ngành du lịch - dịch vụ đã đến với xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm, TP.Hội An) khi mỗi ngày đón gần 450…
TIN NỔI BẬT