trại Davis

Di tích lịch sử trại Davis

Di tích lịch sử trại Davis  (10/04/2020)

Trại Davis là một trại quân sự nằm ở phía tây nam căn cứ không quân Tân Sơn Nhất, phường 12, quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh).
TIN NỔI BẬT