tục bắc cầu

Độc đáo tục bắc cầu giải hạn của đồng bào Dao đỏ Yên Bái

Độc đáo tục bắc cầu giải hạn của đồng bào Dao đỏ Yên Bái  (15/04/2020)

Đồng bào Dao đỏ ở tỉnh Yên Bái quan niệm bắc cầu giải hạn mới xua được những điều xui xẻo, không may mắn, được nhiều sức khoẻ, hạnh phúc…
TIN NỔI BẬT