văn hóa Tây Nguyên

Bến nước - Biểu tượng văn hóa Tây Nguyên

Bến nước - Biểu tượng văn hóa Tây Nguyên  (02/07/2019)

Ngoài cồng chiêng, sử thi, nhà dài…, bến nước cũng là biểu tượng văn hóa độc đáo, vừa gần gũi, vừa thiêng liêng có từ ngàn xưa vẫn được duy…
Gia Lai: Về miền hoang dã cùng văn hóa Tây Nguyên

Gia Lai: Về miền hoang dã cùng văn hóa Tây Nguyên  (08/05/2019)

Trước 1975, Pleiku nói riêng, Gia Lai nói chung được xem như tiền đồn của quân đội Mỹ và Việt Nam cộng hòa ở Vùng 2 chiến thuật trên cao…
TIN NỔI BẬT