vùng chè Phúc Khoa

Lai châu: Đẩy mạnh đầu tư du lịch vùng chè Phúc Khoa

Lai châu: Đẩy mạnh đầu tư du lịch vùng chè Phúc Khoa  (17/09/2021)

Với nhiều lợi thế, Phúc Khoa được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đầu tiên của huyện Tân Uyên. Đến nay, xã tiếp tục giữ vững…
TIN NỔI BẬT