xu hướng mới

Du lịch trải nghiệm giáo dục - một xu hướng mới tại Trung Quốc

Du lịch trải nghiệm giáo dục - một xu hướng mới tại Trung Quốc  (19/07/2023)

Ngay sau khi các biện pháp phòng dịch được nới lỏng, ngành du lịch Trung Quốc đã chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2023, trong…
Xu hướng du lịch bằng phương tiện riêng

Xu hướng du lịch bằng phương tiện riêng  (08/09/2021)

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới ngành Du lịch, nhiều đơn vị, tổ chức kinh doanh du lịch đã có những đánh giá, phân tích tình hình dịch để…
TIN NỔI BẬT