Non nước Việt Nam

Xôi phồng Bình Dương

Xôi phồng Bình Dương  (18/12/2008)

Gà quay thường ăn chung với bánh bao, xôi đậu xanh, nhưng ở Bình Dương, món gà quay được ăn kèm với xôi phồng. Xôi có nhiều loại: xôi đậu đen, đậu xanh, đậu phộng, xôi gấc, xôi cúc.
TIN NỔI BẬT