Non nước Việt Nam

Krông Ana, huyền thoại dòng sông Mẹ

Krông Ana, huyền thoại dòng sông Mẹ  (19/09/2008)

Krông Ana, tiếng Ê Đê có nghĩa là sông Cái, cũng có thể hiểu đó là sông Mẹ, sông Con gái. Đồng hành cùng Krông Ana còn có Krông Nô, cũng được hiểu là sông Đực hay là sông Cha,…
TIN NỔI BẬT