Non nước Việt Nam

Tháp Hùng Vương – biểu tượng văn hóa mới của Việt Nam thế kỷ 21

Tháp Hùng Vương – biểu tượng văn hóa mới của Việt Nam thế kỷ 21  (18/09/2008)

Việt Nam sắp tới sẽ có một Công viên Văn hóa Lịch sử du lịch – một biểu tượng văn hóa chưa từng có trong lịch sử nước ta. Đó là kiến trúc Tháp Hùng Vương vừa được UBND tỉnh…
TIN NỔI BẬT