Tin tức - Sự kiện

Triển lãm sách hướng dẫn du lịch

Triển lãm sách hướng dẫn du lịch  (04/07/2008)

Trong cả tháng 7/2008, tại thư viện đa phương tiện L`Espace - Trung tâm Văn hoá Pháp tại HN có triển lãm nói trên. Trên thế giới, những cuốn sách hướng dẫn du lịch đầu tiên xuất hiện vào…