Tin tức - Sự kiện

Đoàn caravan khởi hành đến với chương trình

Đoàn caravan khởi hành đến với chương trình "Bình Thuận - hè về biển gọi"  (12/06/2008)

Hôm nay (12/6/2008), tại TP.Hồ Chí Minh, gần 200 thành viên tham dự đoàn caravan quảng bá du lịch, xúc tiến thương mại và kêu gọi đầu tư đến với 3 tỉnh: Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng…