Tin tức - Sự kiện

Khách du lịch đến thành phố Đà Nẵng tăng 10% trong 6 tháng đầu năm

Khách du lịch đến thành phố Đà Nẵng tăng 10% trong 6 tháng đầu năm  (27/06/2008)

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, từ đầu năm đến nay hoạt động du lịch của thành phố có nhiều khởi sắc, đặc biệt là sự kiện thi bắn pháo hoa…