Tin tức - Sự kiện

Giữ gìn vùng văn hóa Tây Nguyên

Giữ gìn vùng văn hóa Tây Nguyên  (29/04/2008)

Ðang vào cuối mùa khô, nhưng những bông dã quỳ cuối mùa vẫn cứ vàng rực trên mọi ngả đường, trên mọi triền đồi vực suối Tây Nguyên. Nếu tinh ý lắng nghe, sẽ thấy có tiếng chiêng thầm thì…