Tin tức - Sự kiện

Khách sạn giảm giá phòng để thu hút khách

Khách sạn giảm giá phòng để thu hút khách  (16/12/2008)

Trong tình hình kinh doanh du lịch gặp nhiều khó khăn như hiện nay, hầu hết các cơ sở lưu trú du lịch đã tích cực, chủ động tìm ra giải pháp khắc phục. Giảm giá buồng phòng cũng như…