Tin tức - Sự kiện

Thương hiệu bánh tẻ Phú Nhi sẽ được bảo hộ trên toàn quốc

Thương hiệu bánh tẻ Phú Nhi sẽ được bảo hộ trên toàn quốc  (17/06/2008)

Ngày 12/6/2008, Trung tâm Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công thương phối hợp với UBND thành phố Sơn Tây tổ chức hội thảo “Thương hiệu hàng hoá cho bánh tẻ Phú Nhi”.