Tin tức - Sự kiện

Trùng tu điện Long An trong di tích cố đô Huế

Trùng tu điện Long An trong di tích cố đô Huế  (14/04/2008)

Tháng 4/2008, Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế (thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế) đóng cửa ngưng phục vụ khách tham quan để trùng tu di tích điện Long An