Ðầu tư Du lịch

Đầu tư mở rộng Khu du lịch Mỏm Đá Chim, Bình Thuận

Đầu tư mở rộng Khu du lịch Mỏm Đá Chim, Bình Thuận  (09/09/2008)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa cấp Giấy chứng nhận đầu tư mở rộng  khu du lịch Mỏm Đá Chim thị xã La Gi với quy mô diện tích mở rộng 2,3 ha, nâng tổng diện tích toàn bộ khu…
TIN NỔI BẬT