Hoạt động của ngành

TP.HCM dự kiến đón 3,5 triệu khách du lịch quốc tế vào năm 2011

Cập nhật: 03/11/2010 16:00:23
Số lần đọc: 2386
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong kế hoạch phát triển du lịch năm 2011, thành phố dự kiến đón 3,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 11% so với năm 2010.
Toàn thành phố cũng phấn đấu tổng doanh thu toàn ngành đạt 49.000 tỷ đồng, ước đạt mức tăng 20%.

Để thực hiện các chỉ tiêu này, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục phát động phát động chiến dịch nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch thông qua việc lựa chọn và biểu dương các dịch vụ hàng đầu của ngành du lịch thành phố.

Thành phố cũng duy trì, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có và từng bước đưa vào khai thác các sản phẩm, tour mới; tăng cường công tác quảng bá xúc tiến du lịch, giới thiệu hình ảnh điểm đến thành phố thông qua các kênh tuyên truyền; tham gia tích cực vào các hoạt động của các tổ chức du lịch quốc tế; nâng chất các sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức định kỳ.

Mặt khác, thành phố cũng triển khai tích cực cơ chế phối hợp trong hậu kiểm du lịch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động; tập trung triển khai công tác đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng theo hướng chuẩn hóa đội ngũ nhân lực ngành du lịch.

Trong năm 2010, dự ước tổng lượng khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh đạt 3,1 triệu lượt, tăng 20% so cùng kỳ năm trước và đạt 111% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu du lịch ước đạt 41.000 tỷ đồng, tăng 17% và đạt 103% kế hoạch dự kiến cho năm 2010.
Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục