Hoạt động của ngành

Bắc Giang: Đẩy mạnh triển khai các hoạt động VHTTDL trong Quý II/2019

Cập nhật: 18/04/2019 14:28:49
Số lần đọc: 753
Phát huy những kết quả đã đạt được trong Quý I, bước sang Quý II/2019, ngành VHTTDL tỉnh Bắc Giang sẽ đẩy mạnh triển khai các hoạt động VHTTDL trên địa bàn toàn tỉnh. 


Ảnh minh họa. Nguồn: vitourshanoi.com

 

Theo báo cáo của Sở VHTTTDL Bắc Giang, trong Quý I/2019, hoạt động VHTTDL trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả ghi nhận. Cụ thể, trong Quý I, toàn ngành đã tập trung tham mưu, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do Bộ VHTTDL, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng 89 năm Ngày thành lập ĐCSVN 3/2, đón Tết Nguyên đán và các Lễ hội đầu Xuân 2019 được tổ chức trang trọng, tạo khôn gkhí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức lễ hội được tăng cường; công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, di sản văn hóa của các dân tộc, địa phương được quan tâm; Việc triển khai thực hiện nếp sóng văn minh trong việc cưới, việc tang, phong trào TDĐKXDĐSVH có bước phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; công tác xúc tiến, quảng bá phát triển du lịch có nhiều đổi mới…

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong Quý II/2019, ngành VHTTDL tỉnh Bắc Giang sẽ đẩy mạnh triển khai các hoạt động VHTTDL trên địa bàn toàn tỉnh.

Về văn hóa: Triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; xây dựng triển khai kế hoạch tổ chức Liên hoan sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2019, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các Ngày lễ lớn của đất nước; Xây dựng  hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng Địa điểm chiến thắng Xương Giang (TP Bắc Giang) là Di tích Quốc gia đặc biệt, công nhận Lễ hội Vật Cầu Nước làng Vân (huyện Việt Yên) là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia; Xây dựng kế hoạch Khảo cổ học tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 – 2025; Triển khai kế hoạch xuất bản sách “Làng quan họ cổ tỉnh Bắc Giang”…

Về Thể dục thể thao: Tổ chức các giải thể thao theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2019; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn, thể, liên đoàn thể thao tổ chức tốt các hoạt động TDTT theo kếhoạch đã được ký kết liên tịch; Tập trung chỉ đạo các đội tuyển tập luyện, tham gia thi đấu các giải thể thao quốc gia, quốc tế, bảo đảm đạt thành tích cao; Đây mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động TDTT, khuyến khích tạo điều kiện để nhiều cá nhân, tổ chức tích cực tham gia hoạt động TDTT; Xây dựng phương án quản lý sử dụng Nhà thi đấu Thể thao mới của tỉnh đi vào hoạt động, khai thác có hiệu quả.

Về Du lịch: Đôn đốc, đảy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục thực hiện dự án xây dựng Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử; Xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị liên kết phát triển du lịch gắn với tour du lịch mùa vải thiều; Tổ chức rà soát, tham mưu UBND tỉnh công nhận các điểm du lịch; Tiếp tục chỉ đạo triển k hai thực hiện hiệu quả về phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh; Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành mở rộng thị trường, gắn kết các khu, điểm du lịch trong và ngoài tỉnh.

Về công tác Gia đình và Phong trào TDĐKXDĐSVH: Đẩy mạnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Chỉ đạo nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh; Tổ chức tập huấn thực hiện Nghị định số 122/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, làng, bản, tổ dân phố văn hóa”./.

Nguồn: bvhttdl.gov.vn

Cùng chuyên mục