Hoạt động của ngành

Bạc Liêu: Tìm giải pháp phát triển du lịch bền vững

Cập nhật: 15/05/2019 09:58:58
Số lần đọc: 1051
Vừa qua, tại Bạc Liêu đã diễn ra Hội thảo phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu theo định hướng bền vững.

Đây là sự kiện để các nhà khoa học, các cán bộ, giảng viên trao đổi, thảo luận về những vấn đề đặt ra trong việc phát triển ngành du lịch tỉnh nhà như: Điều kiện thực tiễn về tự nhiên, con người Bạc Liêu đối với phát triển kinh tế du lịch; Đặc trưng vận động và hướng phát triển bền vững cho du lịch tỉnh Bạc Liêu; Khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các di tích lịch sử của tỉnh; Phát triển du lịch bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường; Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch; Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và giáo dục cộng đồng phục vụ phát triển du lịch; Vấn đề khởi nghiệp trong phát triển du lịch…

Được biết, Nghị Quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XV về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã nêu rõ quan điểm: "Phát triển du lịch trở thành một trong những trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, đóng góp quan trọng trong tăng cường GRDP của tỉnh". Hội thảo lần này đã thu thập thêm nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp nhằm phát triển ngành du lịch Bạc Liêu, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế sẵn có của tỉnh đến khách tham quan trong và ngoài nước.

Nguồn: www.bvhttdl.gov.vn

Cùng chuyên mục