Hoạt động của ngành

Bàn giao mốc giới ngoài thực địa Di tích thắng cảnh quốc gia Đầm Ô Loan

Cập nhật: 01/05/2020 21:56:17
Số lần đọc: 689
Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Yên vừa tổ chức bàn giao mốc giới ngoài thực địa Di tích thắng cảnh quốc gia (DTTCQG) Đầm Ô Loan cho UBND huyện Tuy An để tổ chức quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo các quy định của Luật Di sản văn hóa và phân cấp quản lý di tích của UBND tỉnh.

Tại buổi bàn giao, các bên đã được nghe lý do tổ chức khảo sát điều chỉnh và thực hiện cắm mốc giới các khu vực bảo vệ DTTCQG Đầm Ô Loan theo chỉ đạo của UBND tỉnh; kết quả thực hiện hoàn thành công tác khảo sát xác định tọa độ và cắm mốc giới ngoài thực địa các khu vực bảo vệ DTTCQG Đầm Ô Loan theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. Đồng thời thống nhất phương án kiểm tra mốc giới ngoài thực địa để bàn giao cho địa phương tổ chức quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị DTTCQG Đầm Ô Loan.

Sau khi kiểm tra thực tế mốc giới ngoài thực địa, Sở VH-TT-DL bàn giao cho UBND huyện Tuy An tổng số 278 mốc. Trong đó, tại ranh giới khu vực bảo vệ I là 266 mốc (xã An Cư: 64 mốc, xã An Hiệp: 42 mốc, xã An Ninh Đông: 58 mốc, xã An Hòa Hải: 99 mốc, các mốc giữa 2 xã: 3 mốc); tại ranh giới khu vực bảo vệ II, cụ thể là xã An Hòa Hải: 12 mốc.

Việc cắm mốc giới các khu bảo vệ DTTCQG Đầm Ô Loan và bàn giao toàn bộ mốc giới cho UBND huyện Tuy An quản lý, nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, tạo thuận lợi cho địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ di tích theo các quy định của pháp luật có liên quan đến quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng, tài nguyên, môi trường trong khu vực di tích, góp phần phát huy giá trị của di tích. Đồng thời, tạo điều kiện cho địa phương thu hút đầu tư phát triển kinh tế, du lịch và ổn định đời sống của nhân dân ở các xã ven đầm.

 

THIÊN LÝ

Nguồn: Báo Phú Yên

Cùng chuyên mục