Tin tức - Sự kiện

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng gửi thư chúc mừng nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Cập nhật: 17/06/2021 08:53:04
Số lần đọc: 643
Nhân dịp Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021), thay mặt Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã gửi thư chúc mừng đến các đồng chí Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương. Xin trân trọng đăng tải thư chúc mừng của Bộ trưởng.  


Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã gửi thư chúc mừng nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân dịp Kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021), thay mặt Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi trân trọng gửi đến các đồng chí Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương những tình cảm nồng ấm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong thời gian qua, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cả nước phải đối diện với nhiều thách thức, đặc biệt là khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Song được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự hỗ trợ của các Bộ, ban, ngành địa phương, sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ và đạt được một số kết quả bước đầu. Đặc biệt, thông qua các phương tiện truyền thông, những giá trị văn hóa tốt đẹp, gương người tốt việc tốt, những mô hình về xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch, thể thao cộng đồng hiệu quả đã được lan tỏa trong toàn xã hội, góp phần phát triển văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến Chân - Thiện - Mỹ.

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi xin ghi nhận và cảm ơn những đóng góp thiết thực của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương cho sự phát triển chung của ngành trong thời gian qua.

Bước sang năm 2021, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với phương châm “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết tâm thực hiện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế…”.

Để thực hiện thành công mục tiêu nhiệm vụ quan trọng đó, bên cạnh sự chủ động, tích cực và nỗ lực của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác xây dựng và triển khai Chiến lược Văn hóa Việt Nam đến năm 2030, Chương trình hành động phát triển Thể dục, thể thao giai đoạn 2021-2025, Chương trình hành động phát triển Du lịch giai đoạn 2021-2025, Đề án bảo tồn, phát huy bền vững giá trị của các Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025..., tôi mong muốn các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng lan tỏa giá trị văn hóa; cung cấp tới bạn đọc những tin/bài chất lượng với thông tin trung thực, đầy đủ và chính xác. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn trân trọng và sẵn sàng đón nhận những đóng góp, chia sẻ của các nhà báo, của bạn đọc và nhân dân với mục tiêu “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”.

Xin kính chúc các đồng chí Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương mạnh khỏe, luôn phát huy bản lĩnh, trí tuệ của những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng với “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc”.

Kính thư!

Nguyễn Văn Hùng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Nguồn: bvhttdl.gov.vn

Cùng chuyên mục