Tin tức - Sự kiện

Bộ VHTTDL chủ trì cuộc điều tra thông tin khách du lịch nội địa trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Cập nhật: 17/02/2023 11:09:41
Số lần đọc: 464
(TITC) - Ngày 15/2/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì cuộc điều tra thông tin khách du lịch nội địa.

Khách du lịch (Ảnh minh họa. Nguồn: Vinpearl)

Điều tra thông tin khách du lịch nội địa là điều tra chọn mẫu khách du lịch nội địa tại các khu, điểm du lịch trong nước với mục đích thu thập thông tin phục vụ biên soạn chỉ tiêu thống kê quốc gia về lĩnh vực du lịch, đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ công tác quản lý, hoạch định chiến lược, quy hoạch vùng và chính sách phát triển du lịch của các cấp, các ngành.

Nội dung điều tra tập trung vào các nhóm thông tin chung về nhân khẩu học (độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp…); thông tin đặc điểm chuyến đi du lịch (hình thức tổ chức, phương tiện sử dụng, hình thức lưu trú…) và đánh giá của khách du lịch về cảnh quan thiên nhiên, môi trường, điều kiện vật chất, dịch vụ của khu, điểm du lich; thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1706 “Số lượt khách du lịch nội địa” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp.

Chương trình điều tra thống kê quốc gia gồm 45 cuộc điều tra, khảo sát trong đó có 03 cuộc Tổng điều tra thống kê quốc gia (Tổng điều tra dân số và nhà ở; Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; Tổng điều tra kinh tế) và 42 cuộc điều tra thống kê ở các lĩnh vực khác nhau. Có 2 cuộc điều tra liên quan đến lĩnh vực du lịch, gồm điều tra thông tin khách du lịch nội địa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; và điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì.

Quyết định nêu rõ chương trình điều tra thống kê quốc gia là căn cứ để các bộ, ngành chủ động xây dựng kế hoạch các cuộc điều tra, xây dựng phương án điều tra, kế hoạch thực hiện, dự toán kinh phí và quyết định các cuộc điều tra thống kê, tạo sự ổn định cho hoạt động thống kê. Cơ quan chủ trì là cơ quan chịu trách nhiệm trong việc xây dựng phương án điều tra, tiến hành điều tra.

Kinh phí để thực hiện các cuộc điều tra thống kê thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia do ngân sách nhà nước cấp và được bố trí trong dự toán ngân sách của các cơ quan theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước (bao gồm cả nguồn kinh phí khác do tổ chức quốc tế tài trợ theo các chương trình dự án) bảo đảm theo quy mô, tính chất của từng cuộc điều tra.

Kết quả của các cuộc điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia phải được công bố theo đúng các quy định của Luật Thống kê và các quyết định hiện hành của Nhà nước về điều tra thống kê.

Xem chi tiết Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: Vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 16/02/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT