Non nước Việt Nam

Đồng Tháp: Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống

Cập nhật: 21/09/2021 04:57:35
Số lần đọc: 868
UBND huyện Lai Vung vừa xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống huyện Lai Vung giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021.  


Đóng xuồng ghe ở xã Long Hậu. Ảnh: Thành Định

Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, huyện phát triển sản phẩm du lịch gắn với các làng nghề truyền thống nhằm quảng bá hình ảnh làng nghề: đan lờ lọp; đóng xuồng ghe, đan bội, đan cần xé, nem Lai Vung; phát huy các sản phẩm làm quà tặng thủ công mỹ nghệ: đan lờ lọp, đóng xuồng ghe; rà soát, đề nghị công nhận các nghề truyền thống, làng nghề truyền thống đủ điều kiện;... Riêng năm 2021, huyện tập trung tuyên truyền, quảng bá giá trị Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia đối với Làng nghề truyền thống đóng xuồng ghe xã Long Hậu. Bảo tồn và phát triển các làng nghề đan lờ, lọp, đan bội (xã Hòa Long), đan cần xé (xã Tân Thành). Trong đó, huyện chú trọng phát triển các sản phẩm làm quà tặng thủ công mỹ nghệ (lờ, lọp, xuồng ghe thu nhỏ); các sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện: tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống; ưu tiên phát triển, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại các địa phương và sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn nguyên liệu thế mạnh của huyện; tập trung đổi mới công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật theo hướng chính là hiện đại hóa từng phần, từng công đoạn trong dây chuyền sản xuất; hỗ trợ các cơ sở sản xuất tham gia các hội chợ triển lãm, quảng bá sản phẩm, đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp trong nước và nước ngoài. Đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện cho cơ sở xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh để nâng cao tính cạnh tranh, mở rộng thị trường./.

T.NG

 

Nguồn: Báo Đồng Tháp

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT