Hoạt động của ngành

Đưa ca Huế thành sản phẩm dịch vụ văn hóa du lịch đặc sắc

Cập nhật: 15/07/2021 08:47:03
Số lần đọc: 564
Theo đề án “Phát huy giá trị và xây dựng ca Huế trở thành sản phẩm dịch vụ văn hóa du lịch đặc sắc giai đoạn 2021 - 2025” vừa được UBND tỉnh phê duyệt, nhiều mục tiêu, giải pháp cụ thể được đặt ra nhằm nâng cao chất lượng, hướng tới xác lập thương hiệu của ca Huế, bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật ca Huế gắn với phục vụ phát triển du lịch bền vững.  


Ca Huế sẽ được bảo tồn, phát huy giá trị gắn với phục vụ phát triển du lịch bền vững

Đề án sẽ xây dựng, ban hành thống nhất chương trình biểu diễn nghệ thuật ca Huế mẫu, đảm bảo tính chất đặc trưng của ca Huế; nghiên cứu hình thành các điểm, không gian biểu diễn ca Huế thính phòng phục vụ du lịch. Trước mắt, phấn đấu đến năm 2022 đưa vào sử dụng các không gian ca Huế thính phòng ở số nhà 148 Bùi Thị Xuân, Châu Hương Viên, rạp Đông Ba.

Cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động biểu diễn ca Huế trên sông Hương cũng sẽ được đầu tư. Đồng thời, xây dựng hệ thống các công cụ, phương tiện hỗ trợ quảng bá hình ảnh ca Huế qua app ca Huế, ấn phẩm; hình thành các sản phẩm văn hóa, sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch; khảo sát, kiểm định chất lượng ca Huế đối với các diễn viên, nhạc công tham gia biểu diễn ca Huế phục vụ du lịch.

Đề án cũng nêu rõ 8 nhóm giải pháp chính để phát huy giá trị và xây dựng ca Huế trở thành sản phẩm dịch vụ văn hóa du lịch đặc sắc giai đoạn 2021 - 2025, như: Xây dựng sản phẩm; xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển không gian biểu diễn ca Huế; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ca Huế; tuyên truyền, quảng bá về giá trị di sản nghệ thuật ca Huế phục vụ du lịch; công tác quản lý hoạt động ca Huế và các lĩnh vực có liên quan; đầu tư nguồn lực tài chính; liên kết, phối hợp; xây dựng cơ chế, chính sách…

Tin, ảnh: Minh Hiền

Nguồn: Báo Thừa Thiên Huế

Cùng chuyên mục