Hành trang lữ khách

Khách sạn ở Hải Dương (2 sao - chưa xếp hạng)

Cập nhật: 20/09/2020 16:30:13
Số lần đọc: 818

 (Mã vùng: 84-220)

Khách sạn ASEAN  ** 
168 Trần Hưng Đạo, P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương
Tel: 0903 231 099
Email: aseanhotel.senviet@gmail.com
Khách sạn Phan Anh  ** 
1 Nguyễn Hữu Cầu, P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương
Tel: 3845 090
Email: phananhhotel@gmail.com
Khách sạn Thủy Tạ Đồng Xanh **  
48 Nguyễn Hữu Cầu, P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương
Tel: 3847 450
Email: dongxanhhotel@gmail.com
Khách sạn Âu Cơ **   
1A Nguyễn Hữu Cầu, P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương
Tel: 6282 828
Email: mail@aucohotel.com.vn
Khách sạn Hoàng Gia **  
16 Đoàn Kết, P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương
Tel: 3833 721
Email: khachsanhoanggiahaiduong@gmail.com
Khách sạn Kim Sơn  ** 
1A7 Đoàn kết, P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương
Tel: 3851 999
Email: kimsonhotel@ymail.com
Khách sạn Hữu Nghị  ** 
1 Đoàn Kết, P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương
Tel: 3855 859
Email: huunghihotel@gmail.com
Khách sạn Tiến Thành  ** 
364 Nguyễn Lương Bằng, P. Thanh Trung, TP.Hải Dương
Tel: 3897 595
Email: tienthanhhotel@yahoo.com
Khách sạn Hải Khánh  ** 
100 Hàm Nghi, P. Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Tel: 3553 888
Email: haikhanhhotel@yahoo.hd.com
Khách sạn Phương Nguyên  ** 
Km52+950 Hoàng Ngân, P. Cẩm Thượng, TP. Hải Dương
Tel: 3858 858
Email: phuongnguyenhotel@gmail.com
Khách sạn Việt Úc **  
Khu 10, P. Bình Hàn, TP. Hải Dương
Tel: 6251 252
Email: vietuchaiduong@gmail.com
Khách sạn 555 Hương Nguyên **  
1 Hoàng Ngân, P. Cẩm Thượng, TP. Hải Dương
Tel: 3844 555
Email: khachsan@huongnguyen555.com.vn
Khách sạn Tuấn Anh **   
Ngõ 1 đường Tuệ Tĩnh, TT. Thanh Miện, H. Thanh Miện
Tel: 0977 877 999
Email: nguyennamtmhd2988@gmail.com
Khách sạn Mai Ngân  ** 
Thị trấn Minh Tân, H. Kinh Môn
Tel: 3520 520
Website: www.mainganhotel.com.vn
Khách sạn Ánh Dương 2*
Km 64+ 400 , Xã Cổ Dũng, H. Kim Thành
Tel: 3955 888
Email: anhduong02hotel@gmail.com 
Khách sạn TOP *  
12A Đoàn Kết, P. Quang Trung, TP. Hải Dương
Tel:3833 333
Email: tophotel@gmail.com
Website: www.tophotel.vn   
Khách sạn Phương Đông * 
Km 4 Nguyễn Lương Bằng, P. Tứ Minh, TP. Hải Dương
Tel:3892 223
Email: phuongdonghotel.hd@gmail.com
Khách sạn Hoàng Nguyên * 
444 Nguyễn Lương Bằng, P. Thanh Trung, TP. Hải Dương
Tel: 3891 859
Email: sieuthioc@gmail.com

 

Nguồn: TITC
Từ khóa: Hải Dương

Cùng chuyên mục