Hành trang lữ khách

Khách sạn ở Hải Dương (5-3 sao)

Cập nhật: 20/09/2020 16:30:14
Số lần đọc: 685

 (Mã vùng: 84-220)

Khách sạn Nam Cường Hải Dương ****  
10 Đại lộ 30/10, P. Tứ Minh, TP. Hải Dương
Tel: 3894 888   Fax: 3894 777
Email: sales@namcuonghaiduonghotel.com.vn
Website: www.namcuonghaiduonghotel.com.vn
Khách sạn Quốc tế Trường Thành  ***
Thanh Niên, P. Quang Trung, TP. Hải Dương
Tel: 3852 666   Fax: 3835 818
Email: info@hotelgreatwall.com
Website: www.hotelgreatwall.com
Khách sạn Trường Thành  *** 
2 Thanh Niên,P.Ngũ Lão, TP. Hải Dương
Tel: 3852 665        Fax: 3835 818
Email: qminh78@gmail.com
Website: www.hotelgreatwall.com
 

 

Nguồn: TITC
Từ khóa: Hải Dương

Cùng chuyên mục