Hoạt động của ngành

Kiên Giang: Nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn

Cập nhật: 10/08/2021 08:12:35
Số lần đọc: 641
Nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Du lịch có kế hoạch phối hợp nhằm phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh của từng ngành trong xây dựng, tổ chức các hoạt động gắn với xây dựng nông thôn mới.


Ảnh minh họa

Nội dung phối hợp thực hiện, gồm: Tuyên truyền, phổ biến các nội dung thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu; các tiêu chí, tiêu chuẩn công nhận các danh hiệu văn hóa; phổ biến các mô hình, điển hình tiên tiến, hiệu quả để nhân rộng. Tham gia đề xuất, góp ý xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trong Chương trình xây dựng nông thôn mới và phong trào TDĐKXDĐSVH.

Tăng cường công tác phối hợp giữa Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn về văn hóa, đảm bảo tính thống nhất trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ xây dựng và triển khai các mô hình thí điểm về xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới. Phối hợp đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí về văn hóa, cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; duy trì và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trong phong trào TDĐKXDĐSVH.

Tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân ở ấp, khu phố tích cực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình; thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt các Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, “Gia đình hạnh phúc”.

Hướng dẫn các địa phương nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng, Nhà Văn hóa - Khu Thể thao ấp; đề xuất đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các thiết chế văn hóa, tập trung ưu tiên cho vùng nông thôn, biên giới. Phối hợp tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng, triển lãm, sáng tác tranh, ảnh, ca khúc, tiểu phẩm tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới; triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án về phát triển du lịch, về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”; Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; mô  hình thư viện cơ sở... ở các xã nông thôn mới, biên giới nhằm nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Lồng ghép tổ chức các môn thi đấu thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH.

Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 13/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ xây dựng các điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tại các điểm du lịch, các sự kiện, lễ hội do tỉnh tổ chức hoặc tham gia, để thu hút và tăng doanh thu từ hoạt động du lịch trên địa bàn các huyện, thành phố. Xây dựng và triển khai các mô hình phát triển du lịch, dịch vụ tại các vùng nông thôn, khu sinh thái, khu di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh. Lồng ghép nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên biển, rừng, nước sạch,... tại các điểm du  lịch, thu hút được sự quan tâm và tham gia của nhiều người dân và du khách.

Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về văn hóa, du lịch và phát triển nông thôn; áp dụng hiệu quả chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch tại các vùng nông nông và các khu di tích; chuẩn hóa tài liệu đào tạo kỹ năng nghề cho lao động nông thôn tham gia vào lĩnh vực du lịch nông thôn..../.

Quỳnh Như

Nguồn: Sở VHTT Kiên Giang

Cùng chuyên mục