Hoạt động của ngành

Lai Châu: Đẩy mạnh công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích

Cập nhật: 02/07/2021 09:29:18
Số lần đọc: 821
6 tháng đầu năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu đã kịp thời tham mưu, ban hành các văn bản nhằm quản lý, hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức hoạt động trên lĩnh vực di sản văn hóa. Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích được đẩy mạnh, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.  


Ảnh minh họa/Nguồn: anninhthudo.vn

Theo Báo cáo Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lai Châu, Sở đã thực hiện khảo sát, sưu tầm hiện vật, bảo quản thường xuyên hiện vật. 6 tháng đầu năm, đã sưu tầm được 30 hiện vật dân tộc Thái đen, Dao tuyển, Hà Nhì trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nâng tổng số hiện vật có tại kho cơ sở là 31.220 hiện vật.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 04 cuộc khảo sát xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UBND tỉnh Lai Châu xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh đỉnh Putaleng, huyện Tam Đường và Khu bảo tồn chè cổ thụ tại huyện Phong Thổ và Sìn Hồ; khảo sát, điền dã, thống kê xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Trường ca “Xa nhà ca” dân tộc Hà Nhì, huyện Mường Tè đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Ngoài ra, Sở đã phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, các đơn vị kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trong việc đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các khu di tích; công tác phòng chống dịch Covid-19 được triển khai chặt chẽ, quyết liệt, có hiệu quả.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục triển khai các văn bản liên quan đến lĩnh vực ngành; chủ động thực hiện các hoạt động chuyên môn xử lý sách báo, sưu tầm, trao đổi sách báo, hiện vật dân tộc; lập hồ sơ trình UBND tỉnh xếp hạng di tích, hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

D.H

Nguồn: bvhttdl.gov.vn

Cùng chuyên mục