Hoạt động của ngành

Phê duyệt Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng trên địa bàn huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật: 04/12/2020 10:01:13
Số lần đọc: 943
UBND tỉnh Thanh hóa vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Xuân Liên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.


Khu BTTN Xuân Liên với hệ sinh thái đa dạng và cảnh quan thiên nhiên hoang sơ.

Theo đó, Đề án thực hiện trên toàn bộ diện tích 23.815,5 ha thuộc Khu BTTN Xuân Liên đến năm 2020 theo Quyết định số 2405/QĐ-UBND (ngày 12/7/2013) của Chủ tịch UBND tỉnh. Với mục tiêu bảo tồn, phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đa dạng sinh học, danh lam thắng cảnh, tín ngưỡng gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc; tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân địa phương và thu hút, kêu gọi đầu tư phát triển Khu BTTN Xuân Liên.

Đề án đề ra mục tiêu đến năm 2025 thu  hút  trên  45.000  lượt  khách  du  lịch,  trong  đó  có  trên  5.000 lượt khách du lịch quốc tế; lượng khách lưu trú đạt khoảng 16.000 lượt khách, tổng doanh thu đạt trên 25.300 triệu đồng. Có ít nhất 40 cơ sở lưu trú du lịch tại cộng đồng (mỗi cơ sở có thể phục vụ ăn nghỉ  cho 30  -  50 khách du lịch); 90% số cơ sở đều có nhà vệ sinh tự hoại,  nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, thu gom rác và nước thải. Tạo  việc  làm  thường  xuyên  cho 1.350 lao  động trong  đó  có  khoảng 340  lao động trực tiếp, các lao động đều được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. Thu hút được ít nhất 3 nhà đầu tư tham gia đầu tư và phát triển các dự  án du lịch ở Khu BTTN Xuân Liên. Các điểm du lịch, tuyến và điểm thăm quan đạt và tuân thủ tốt các quy định về bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên.

Đến năm 2030, thu hút trên 110.000 lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 10.000 lượt khách du lịch quốc tế; lượng khách ở lại lưu trú đạt trên 48.500 lượt; tổng doanh thu từ khách du lịch đạt trên 83.250 triệu đồng. Có ít nhất 50 cơ sở lưu trú du lịch tại cộng đồng (mỗi cơ sở có thể phục vụ ăn nghỉ cho 30 - 50 khách du lịch); 100% số cơ sở đều có nhà vệ sinh tự hoại, nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, thu gom rác và nước thải. Tạo việc làm thường xuyên cho 3.300  lao động, trong đó có 990 lao động trực tiếp, các lao động đều được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. Thu hút ít nhất 5 nhà đầu tư tham gia đầu tư các dự án du lịch ở  Khu BTTN Xuân Liên.

 
Hoài Anh
Nguồn: vanhoadoisong.vn

Cùng chuyên mục