Hoạt động của ngành

Pleiku phấn đấu đón trên 2,5 triệu lượt du khách vào năm 2030

Cập nhật: 20/08/2021 07:57:42
Số lần đọc: 817
Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku vừa ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.Công viên Văn hóa Đồng Xanh (TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy

Nghị quyết đề ra những mục tiêu cụ thể như: phấn đấu đến năm 2025, thành phố đón gần 1,3 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 21%, doanh thu đạt trên 765 tỷ đồng; tỷ trọng ngành du lịch chiếm 0,97% tổng giá trị sản xuất, chiếm 1,71% giá trị ngành thương mại - dịch vụ, thời gian lưu trú bình quân của khách du lịch trên 2 ngày/khách. Đến năm 2030, tổng lượt khách đạt trên 2,5 triệu, tốc độ tăng trưởng ngành du lịch đạt trên 14%, doanh thu đạt trên 2.250 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho trên 3 ngàn lao động trực tiếp.

Thành phố phấn đấu đến năm 2025, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo bước đột phá phát triển toàn diện du lịch cả về phạm vi, quy mô và chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính bền vững. Đến năm 2030 có các sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu và sức cạnh tranh, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, thân thiện môi trường.

Minh Châu

Nguồn: Báo Gia Lai

Cùng chuyên mục