Hoạt động của ngành

Quảng Ngãi phát triển mạnh 3 dòng sản phẩm du lịch chủ đạo

Cập nhật: 16/03/2022 11:55:08
Số lần đọc: 647
Tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phát triển mạnh 3 dòng sản phẩm du lịch chủ đạo là: Du lịch biển, đảo; du lịch văn hóa; du lịch sinh thái và đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đón 1,36 triệu lượt khách, trong đó 1,2 triệu lượt khách nội địa với tổng thu khoảng 2.780 tỷ đồng.


Du lịch biển, đảo là dòng sản phẩm du lịch chủ đạo của tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, là một trong những điểm đến hấp dẫn trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ, từng bước tạo dựng thương hiệu trên bản đồ du lịch của cả nước.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Đề án phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt xác định các nhiệm vụ trọng tâm là: Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng dịch vụ du lịch; phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; phục hồi và mở rộng thị trường du lịch, tuyến du lịch; đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá và liên kết hợp tác phát triển du lịch; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch.

Cụ thể, tiếp tục phát triển mạnh 3 dòng sản phẩm du lịch chủ đạo là: Du lịch biển, đảo; du lịch văn hóa; du lịch sinh thái. Trong đó, lấy du lịch biển, đảo làm mũi nhọn, du lịch văn hóa làm trọng tâm, du lịch sinh thái làm nền tảng cho phát triển du lịch bền vững. Phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao.

Giai đoạn 2022-2025, tỉnh Quảng Ngãi tập trung ưu tiên thị trường nội địa, xác định thị trường nội địa là động lực, đòn bẩy để phục hồi và phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi trong và sau đại dịch COVID-19.

Giai đoạn 2026-2030, phát triển đa dạng thị trường, cả thị trường quốc tế và thị trường nội địa, hướng tới các thị trường cao cấp, khách có khả năng chi tiêu cao và lưu trú dài ngày khi sản phẩm du lịch Quảng Ngãi đa dạng, với nhiều sản phẩm chất lượng, đẳng cấp.

Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đón 1,36 triệu lượt khách, trong đó 1,2 triệu lượt khách nội địa với tổng thu khoảng 2.780 tỷ đồng (tương đương 120 triệu USD); tạo việc làm cho khoảng 21.900 lao động, trong đó có khoảng 7.300 lao động trực tiếp, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt khoảng 20,3%/năm.

Đến năm 2030, đón 2,55 triệu lượt khách, trong đó 250 nghìn lượt khách quốc tế và 2,3 triệu lượt khách nội địa với tổng thu khoảng 13.825 tỷ đồng (tương đương 600 triệu USD), đóng góp của du lịch vào GRDP đạt khoảng 5,7%;  tạo việc làm cho khoảng 49.500 lao động, trong đó có khoảng 16.500 lao động trực tiếp; tăng trưởng bình quân khoảng 17,7%/năm.

ND

Nguồn: Báo Chính phủ - baochinhphu.vn - Đăng ngày 16/03/2022

Cùng chuyên mục