Tin tức - Sự kiện

Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia

Cập nhật: 30/05/2019 09:45:33
Số lần đọc: 797
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã có văn bản yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia.

Bảo vật quốc gia là tác phẩm hội họa “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của danh họa Nguyễn Gia Trí đã bị hư hại khá nhiều sau khi làm vệ sinh một cách cẩu thả (Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn)

Cụ thể, Bộ VH,TT&DL yêu cầu các địa phương tổ chức xây dựng, hoàn thiện và kịp thời triển khai phương án bảo vệ đặc biệt đối với từng bảo vật quốc gia sau khi trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Các địa phương cần lưu ý có biện pháp phòng, chống cháy, nổ, trộm cắp, thiên tai và các nguy cơ gây hại khác để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các bảo vật quốc gia.

Đối với bảo vật quốc gia hiện đang được lưu giữ tại các di tích (chuông, bia đá, tượng…), các địa phương phải thường xuyên thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành giữa các cơ quan văn hóa, công an và chính quyền sở tại trong việc bảo vệ; phân định rõ tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm chính, không giao khoán cho cá nhân trực tiếp trông coi di tích.

Về bảo quản bảo vật quốc gia, Bộ đề nghị các địa phương ưu tiên đầu tư kinh phí cho việc cải tạo, nâng cấp công trình và hạ tầng kỹ thuật kho bảo quản, khu vực trưng bày của bảo tàng và khu vực thuộc di tích, để bảo đảm bảo vật quốc gia được đặt trong chế độ bảo quản đặc biệt.

Ngoài ra, việc bảo quản đối với từng bảo vật quốc gia phải được lập thành phương án cụ thể, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Việc thực hiện phải tuân thủ quy trình, nguyên tắc, kỹ thuật bảo quản và có sự phối hợp, giám sát chặt chẽ của các tổ chức khoa học, các chuyên gia về bảo quản căn cứ theo từng loại hình, chất liệu, tình trạng của bảo vật quốc gia./.

Nguồn: ĐCSVN

Cùng chuyên mục